Nieuw Mos is de eerste (super-) markt in Amersfoort waar onderzocht gaat worden of het mogelijk is om, naast de Euro, een alternatief geldsysteem in te zetten, namelijk “Florijn”. Omdat er tot dusverre nog geen grote winkels meedoen, zullen we dan een pioniersrol vervullen.

Wat betekent dit?

In principe gaan we voor volledige participatie, dus we willen het mogelijk maken dat klanten (particulieren) met Florijnen hun boodschappen kunnen betalen, maar ook willen we onze (streek-) leveranciers actief betrekken bij dit geldsysteem, zodat we ook producten met Florijnen kunnen inkopen. Door actieve participatie en werving kunnen we hopelijk een rijkere streekeconomie ontwikkelen met meer onderlinge betrokkenheid. Via de nieuwsbrief, social media en de website zullen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Kopje koffie van Nieuw MOS Natuurvoeding

Joren Jacobs
Ondernemer bij Nieuw Mos 

Als geldysteem staat Florijn voor een aantal kernwaarden die ook vastgelegd zijn in de voorwaarden. Zo mag er geen sprake zijn van rente, speculatie en sparen. Florijn is bedoeld om te circuleren en werkt als ruilmiddel. Wij kunnen ons vinden in de filosofie van de Florijn en nodigen iedereen uit om eens een kijkje op de website te nemen om je te verdiepen in het hoe en waarom. Het is eenvoudig, zeker als particulier, en in eerste instantie kosteloos, om een rekening te openen. Ook is er op de site een overzicht te vinden met bedrijven die al meedoen met Florijn, zodat je kunt zien waar je met Florijnen kunt betalen. Om de pilot te laten slagen, hebben we jou ook nodig!

Meer informatie op www.betalenmetflorijn.nl.