Het belangrijkste dat iedereen – zowel onze medewerkers als onze klanten – wil weten, is: hoe gaat Nieuw Mos om met het “dringend advies” van de regering om mondkapjes te dragen in “publieke binnenruimtes”, zoals de winkel? Laat ik dan beginnen met het korte antwoord: klanten en medewerkers zijn niet verplicht een mondkapje te dragen in de winkel. Wij zullen het regeringsadvies níet vertalen naar een mondkapjesplicht en het staat eenieder vrij om op eigen wijze om te gaan met het advies. Let wel, mocht het kabinet, op basis van de noodwet, alsnog minder vrijblijvende maatregelen nemen, dan zullen wij als winkel ons daar naar dienen te voegen.

Ik beleef deze periode als een waarin de angst regeert. Er zit iets heel dwingends in de voortdurende mediahysterie en er is heel weinig ruimte voor andere perspectieven dan “er is een tweede golf” en überhaupt is er weinig ruimte voor feiten. Persoonlijk beangstigt mij dit en het houdt mij dan ook veel bezig hoe ik zelf hiermee om zou moeten gaan en helemaal waar we als winkel moeten gaan staan. Uiteindelijk zou ik de volgende overwegingen willen meegeven.

De angst polariseert en verdeelt, zelfs binnen bedrijven, families en onder vrienden. Het kan moeilijk zijn om een gesprek over het coronavirus en covid te hebben zonder dat de emoties hoog oplopen. Onze onderlinge verbondenheid wordt op de proef gesteld. Ook in de winkel zullen we eertijds ervaren dat mensen heel verschillend met “de situatie” omgaan. Er zijn klanten die het belachelijk vinden dat wij nog geen mondkapjesplicht hebben ingesteld. Er zijn ook klanten die blij zijn dat het bij ons nog “relatief normaal” is. Ik zou ervoor willen waken dat er in de winkel discussies ontstaan. Ik geef onze medewerkers de boodschap mee dat ze zich niet verplicht voelen om zichzelf – of de winkel – te verdedigen tegenover klanten die er “iets” van vinden.

Wat kunnen we wel doen? Respect opbrengen voor elkaar als medemensen, hoe anderen ook met de situatie om willen gaan of wat ze ook van de situatie vinden. Dat is een oproep voor eigen verantwoordelijkheid. Als je een mondkapje wil dragen dan kan dat. Als je dat niet wil, is dat ook prima. De minst polariserende omgang daarmee is elkaars keuzes te respecteren. Wees zo mogelijk geïnteresseerd in waarom iemand anders een bepaalde keuze maakt, maar probeer niet te overreden. Het is een tijd vol onzekerheid en dat maakt ons alle kwetsbaar.