In dit bericht wil ik jullie informeren over ons beleid als Nieuw Mos, hoe wij de maatregelen van het Kabinet vertalen naar de werkvloer. En dat is een moeilijke… Laten we eerst even naar de feiten kijken.

Mondkapjes

– Het Kabinet heeft een dringend advies uitgebracht om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes, waaronder winkels. Ten opzichte van vorige keer is het verschil dat er ook een “coronawet” is opgesteld waarmee het Kabinet de mondkapjes kan verplichten. Een mondkapjesplicht wordt dan ook in het vooruitzicht gesteld.

– De coronawet is een spoedwet met een beperkte geldigheid, te weten drie maanden. De wet is goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar nog niet door de Eerste Kamer. Tot slot moet ook de Koning de wet nog bekrachtigen. Wanneer de coronawet precies in werking treedt, is dus nog niet bekend.

– Mondkapjes zijn bedoeld als bescherming tegen speekseldruppels waarin het coronavirus kan zitten. Ze houden evenwel geen aerosolen tegen, druppels zo klein dat ze in de lucht blijven zweven. We willen erop wijzen dat we met behulp van de plexiglazen schermen bij de kassa eveneens de speekseldruppels tegenhouden, in elk geval van medewerker tot klant en andersom. Bij de keuken van het eetcafé geldt hetzelfde. We overwegen nog om ook bij de broodafdeling een scherm op te hangen. Tegen aerosolen helpt alleen ventilatie. In onze winkel is er sprake van actieve afzuiging van de lucht door ventielen die verspreid over het gehele systeemplafond zijn aangebracht. De lucht wordt afdoende ververst doordat telkens nieuwe lucht binnenkomt door de in- en uitgang van de winkel.

De situatie stelt mij en mijn mede-eigenaren voor een dilemma. Sommige van onze persoonlijke overtuigingen botsen met het overheidsbeleid en onderling is het voor ons moeilijk om een helder “ja” of “nee” over een mondkapjesplicht te geven. In elk geval brengen we het dringend advies bij onze medewerkers onder de aandacht en lichten we ook voor over de juridisch-politieke context, zoals ik hierboven gedaan heb. Werkelijk verplichten kunnen we noch klanten noch medewerkers, d.w.z. als we dat zouden doen, is dat een inbreuk op persoonlijke levenssfeer en dat is een grondwettelijk recht waarop eenieder zich kan beroepen. Evenwel hebben we als eigenaren in deze kwestie een verschil van mening of, beter gezegd, neigen Theo, Ruben en ik alledrie naar een iets andere oplossing.

Ondertussen leek het ons goed om wel een aantal overwegingen te delen. Veel Nederlanders vindt dat er een mondkapjesplicht moet komen. In de winkel merk je ook dat er veel mensen zijn die er een dragen. Enkele keren hebben we te maken gehad met klanten die hun boosheid over ons vrije beleid uitten. Dit kan de komende tijd meer worden en het is mogelijk dat wie “er niet aan wil” zich steeds eenzamer zal voelen. Dit is uiteraard geen dreigement, maar is meer om een verwachtingsbeeld te schetsen. Daarbij moet wel gezegd worden dat er evenzeer klanten zijn die het erg op prijs stellen dat wij nog niet zijn overgegaan tot een plaatselijke mondkapjesplicht. Het mes snijdt altijd aan twee kanten.

Wat ons betreft kan eenieder, klant of medewerker, op vrijwillige basis het advies van het Kabinet opvolgen en een mondkapje dragen. Mijn grootste zorg is dat wie dat niet doet een soort paria wordt. In de opvatting van een deel van de bevolking ben je een gevaar voor de volksgezondheid als je geen mondkapje draagt. Los van of dit waar is of niet, zou ik daar tegenover willen stellen dat de collectieve angst die er heerst ook een gevaar is voor de volksgezondheid. Het is en blijft een zeer lastige, gepolariseerde situatie en mijn eerdere oproep tot onderling respect wil ik daarom nogmaals onderstrepen. Wij vragen onze medewerkers geen discussie aan te gaan met klanten. Ben jij een klant en wil je toch graag iets kwijt, steun dan wel ongenoegen, dan kun je eventueel naar Theo, Ruben of mij (Joren) vragen.

Eetcafé

Hier kunnen we gelukkig kort over zijn. Horeca moet van het Kabinet vier weken dicht. Afhalen van eten en drinken blijft mogelijk. Zo zullen wij dat ook oplossen. Klanten kunnen nog steeds coffee (of tea) to go krijgen en van 17-20 uur doordeweeks kunnen er soep en maaltijden worden afgehaald. Reserveren kan ook, uitsluitend telefonisch.

Tot slot nog maar eens even: wij houden de berichtgeving rondom de corona-maatregelen nauwlettend in de gaten. Als er nieuwe maatregelen komen of als adviezen veranderen in wettelijke verplichtingen, maar ook als de situatie in de winkel erg veranderd, dan bewegen we mee. Soms duurt het een dag, soms twee, omdat we het zorgvuldig willen doen, maar ik verzeker je: het houdt ons constant bezig en we “zitten er bovenop”.

Wij wensen jullie veel wijsheid, gezondheid en knuffels toe.