Natuurwinkel wordt Nieuw Mos

Afgelopen najaar nam groothandel Udea van de formule EkoPlaza groothandel Natudis over. Natudis was eigenaar van de formule Natuurwinkel. Udea heeft vervolgens besloten de formule Natuurwinkel te stoppen. Met de aangesloten Natuurwinkels is onderhandeld over deze beëindiging. Op 1 maart a.s. stopt formule Natuurwinkel definitief. Veel van de Natuurwinkels zijn EkoPlaza geworden, een klein aantal gaat zelfstandig zonder formule de toekomst in.

Wij hebben besloten zelfstandig verder te gaan. Dat betekent in het kort dat we een “eigen gezicht”, een “eigen identiteit” moeten ontwikkelen. Kortom, wat willen we, hoe geven we dat vorm en waarom doen we het zo? In de onderhandelingen is ook afgesproken dat we de naam Natuurwinkel niet meer kunnen voeren. We waren genoodzaakt om na te denken over een nieuwe naam.

Met die nieuwe toekomst en alles wat dat vraagt zijn we inmiddels een paar maanden aan het brainstormen om helder te krijgen wat de waarden zijn die we belangrijk vinden als grondslag van ons ondernemen. Wat zijn de sterke en zwakke kanten van de winkel, de nieuwe naam, het logo, het “gezicht”, de uitstraling, nieuwe accenten en de inrichting? Dit zijn zo ongeveer de hoofdpunten.

Dat alles is een grote klus voor de nieuwe generatie ondernemers. Want Theo Jacobs en Heleen Francke die in 1986 in Amersfoort begonnen met de winkel trekken zich meer en meer terug. Heleen doet thuis nog een deel administratie voor de winkel en Theo is nog enkele dagen werkzaam in de winkel en op de achtergrond. Joren en Willemyn Jacobs zijn met de uitbreiding van 2014 nieuwe vennoten geworden. Vanaf januari 2020 is Ruben Kool, die al lange tijd in de natuurvoedingsbranche actief, is mede-vennoot geworden. Joren en Ruben gaan samen de kar trekken. Joren, Ruben, Willemyn en Theo vormen het denk- en voorbereidingsteam.

Nieuwe naam

Voordat de winkel Natuurwinkel Amersfoort ging heten (begin negentiger jaren) was de naam “De Moswinkel”. Veel klanten van het eerste uur hebben nog steeds De Mos op hun boodschappenlijstje staan. Mos stond simpelweg voor het plantje mos, een sterk plantje en een indicator voor milieuvervuiling. Mos kan groeien op verschillende ondergronden. Er zijn vele soorten en in een rijkheid aan kleuren. Er is veel diversiteit. Dat spreekt ons nu ook zeer aan. Er bestaat een documentaire over oerbossen met middenin een eiland van mos van 15.000 jaren oud! Daarom willen we weer ’mos’ in de nieuwe naam, maar het moet van deze tijd zijn, het moet nú leven. Na een paar sessies kwamen we eruit en het bleek dat het hele winkelteam met ons enthousiast is over de nieuwe naam Nieuw Mos. Velen van jullie waren op de klantenavond, waar de naam werd geïntroduceerd. Er werd luid geapplaudiseerd. Dit geeft ons de bevestiging dat we de juiste naam hebben gekozen.

De boom van verandering

Maike en Marjuke hebben de “boom van verandering” bedacht. Op de klantenavond hebben we die geïntroduceerd en voorin de winkel gezet. Wat is de bedoeling van deze boom? Wij nodigen jullie uit de boom van blaadjes te voorzien. We hebben er kaartjes bij liggen waar jullie je vragen over de veranderingen en wensen voor de toekomst op kunnen schrijven. Als jullie ons hulp en advies willen aanbieden, dan kan dat uiteraard ook op zo’n kaartje geschreven worden. We hopen dat de boom in de komende tijd gaat groeien.

De komende tijd

In de eerste plaats moet de naam Natuurwinkel verwijderd worden van alles waar het op staat. Afgesproken is dat dat per 1 maart gebeurt. Dus de naam gaat van de gevel, de kassabon, het kassascherm, de bordjes in de parkeergarage, de bedrijfskleding, emailadressen etc, etc. Jullie zullen hier en daar al de nieuwe naam zien opduiken, maar omdat logo en huisstijl nog niet klaar zijn – dat komt zeer binnenkort – kan dit tijdelijk zijn. Ook willen we héél graag de winkelinrichting veranderen. Dat hoort o.i. helemaal bij dit veranderingsproces, het nieuwe elan en het waarborgen van een goede toekomst van de winkel. Er zijn hier veel ideeën over, maar dit moet, ook in samenwerking met het winkelteam, nog verder ontwikkeld worden. We gaan eerst toetsen of die plannen haalbaar zijn. We hebben hiervoor financiering nodig, dus er moet een goed plan aan ten grondslag liggen. We streven ernaar dat dit in het lopende jaar gerealiseerd wordt.